de del

BEATUS La Seu d'Urgell

El Beatus de la Seu d'Urgell és un manuscrit miniat anònim del final del segle X, d'importació mossàrab, conservat a la Catedral de La Seu d'Urgell, concretament al Museu diocesà que es troba al centre de La Seu d'Urgell. Pertany a un estil avançat de l'evolució dels Beatus i es caracteritza per l'acusada estilització de les figures.

Cap a l'any 786 l'abat del monestir de San Martín de Liébana (Santander) conegut pel nom de Beat va escriure un comentari a l' Apocalipsi. A partir del Segle X, d'aquesta obra, se'n van fer còpies amb moltes miniatures o gravats, que són els Beatus que van ser difosos per monestirs i catedrals durant tota l'Edat Mitjana. D'entre la vintena d'aquests còdexs, anomenats "Beatus", que encara resten escampats pel món, un dels exemplars més bells i complets és el Beatus de la Seu d'Urgell.

Actualment consta de set folis numerats amb xifres romanes i d'altres 243 folis amb numeració aràbiga. Conté 79 miniatures. En el primer terç d'aquest segle fou estudiat per tècnics tan prestigiosos com H. A. Sanders, W Neus i Mn.Pere Pujol, Arxiver de la Catedral, tots els quals s'han esforçat a remarcar l'interès paleogràfic i la importància artística del Còdex i a esclarir-ne els problemes bibliografics que de fet presenta. A diferència d'altres Beatus existens, que solen consignar el noms dels autors, el lloc de procedència i la data d'elaboració, aquest Beatus no ens en dóna cap de referència, cosa que fa pràcticament impossible la identificació dels calígrafs i del miniaturista. Pel que fa al lloc i la data una bona part dels especialistes actuals el consideren provinent d'algun monestir de La Rioja, cap a les darreries del Segle X.

Pel que fa al Beatus de la Seu d'Urgell hi trobem 12 il·lustracions incloses en els folis que integren els Preliminars, n'hi ha 67 referents al Comentari de l' Apocalipsi, i 11 més que il·lustren el Comentari de Daniel. Sumen, doncs un total de 90 il·lustracions, comptant-hi els medallons dibuixats en els Arbres genealògics.

El 29-09-1996 dos membres d'una banda organitzada de lladres d'art van robar el Beatus després de reduir l'encarregada del museu i trencar la vitrina que el protegia. Aquest grup va ser desarticulat a València el 21-01-1997, i entre altres obres d'art la policia recuperà el Beatus intacte.